Vijf tips van scholieren voor nuttig(er) huiswerk

Huiswerk: nog werk aan! 

Huiswerk … we geven toe: het wordt niet altijd op gejuich onthaald. Huiswerk volledig afschaffen moet zeker niet voor scholieren. Maar huiswerk leidt vaak tot bergen frustraties, werkdruk en stress. Zeker in  piekperiodes geven leraren te veel huiswerk mee, zonder te overleggen met collega’s of leerlingen en zonder na te denken over de meerwaarde. VSK schreef in 2013 een advies over huiswerk en ging hiervoor met meer dan 2000 leerlingen in gesprek. 

1. Zorg voor een evenwichtige spreiding

Voornaamste oorzaak van druk? Het rapport. Leraren hebben nog snel punten nodig en plannen huiswerk en testen allemaal op hetzelfde moment, zonder overleg met collega’s en leerlingen. Bij 1-uursvakken is er vaak te weinig tijd om leerstof vlot af te werken en te evalueren. Als die lesuren wegvallen, moet er ook nog veel thuis gebeuren. ‘Zelfstudie’ noemt men dat dan. 

2. Bezint eer ge begint (met huiswerk geven)

Leraren beschouwen huiswerk als een gewoonte en denken niet voldoende na over de meerwaarde. Huiswerk is meestal heel erg ‘klassiek’ en te vaak een manier om het leerproces af te sluiten. Het is te weinig een startpunt voor feedback, hulp en bijsturing. Leerlingen willen ook weten waarom een leerkracht een opdracht geeft. Wie beslag legt op de vrije tijd van jongeren is er verantwoordelijk voor dat die tijd zinvol ingevuld wordt. Jongeren moeten er in the end effectief iets aan hebben.

3. Realistische verwachtingen

De verwachtingen van leraren liggen onrealistisch hoog. Leerlingen vinden het niet leuk dat er door de digitale leerplatformen plots taken kunnen bijkomen. Ook onaangekondigde toetsen bezorgen extra stress.

4. Werk aan een huiswerkbeleid op schoolniveau

Lijkt logisch, maar leerkrachten moeten meer overleggen met collega's en de directie. Leerkrachten mogen ook niet vergeten leerlingen te betrekken bij het opstellen van een beleid. Overleg, maar ook inspraak van leerlingen en een portie goede wil zijn dus essentieel.

5. Leer ons plannen 

‘Dan had je maar beter moeten plannen’ is een zin die leerlingen vaak horen. Leerlingen beseffen dat ze hier soms een steek laten vallen. Maar het is niet fair om de verantwoordelijkheid voor dat plannen volledig naar hen door te schuiven. Soms is het gewoon te druk. Op school moet meer aandacht besteed worden aan 'leren plannen'. 

De Vlaamse Scholierenkoepel stelde voor u 2 checklists op: 1 voor leerkrachten en 1 voor directies voor een zinvol huiswerkbeleid. Afvinken is de boodschap!

Download de checklist voor leerkrachten

Download de checklist voor directies 

Lees het hele advies over huiswerk op school