De taak van VSK

De Vlaamse Scholierenkoepel is dé organisatie van, voor en door alle scholieren in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs. De Scholierenkoepel laat de stem van scholieren overal actief meetellen, in de eerste plaats op school en bij het beleid. Daarom versterken we leerlingen en leerlingenparticipatie* in Vlaanderen en Brussel. We verkondigen de mening van scholieren over alles wat met school en onderwijs te maken heeft.

* Dit is het betrekken van leerlingen bij beslissingen en gebeurtenissen die hen aangaan, bijvoorbeeld door ze te laten meedenken over het onderwijs of over de inrichting van de school. Zo bouw je mee aan een omgeving waarin de stem van de scholieren gehoord wordt en bovendien ook serieus wordt genomen. Enkele concrete voorbeelden zijn: leerlingen inspraak geven in het opstellen van een schoolreglement, hen opnemen in bestuursorganen, actief vragen naar meningen en ervaringen van scholieren en daar vervolgens iets mee doen.

(Deze missie is gemaakt door scholieren, net als alles bij de Scholierenkoepel.)

 

Onze Visie

In 2026 is het vanzelfsprekend dat scholieren meebeslissen over hun leefwereld op en rond school. De Scholierenkoepel werkt hier actief aan mee. Wij hebben het vertrouwen van scholieren dat we hun stem vertegenwoordigen. Zeker als het over hun onderwijs gaat. Beleidsmakers en scholieren weten dat. Scholieren die iets willen veranderen aan onderwijs, krijgen daarvoor ondersteuning bij de Scholierenkoepel.

In 2026 werken alle middelbare scholen in het Nederlandstalig onderwijs ook aan duurzame leerlingenparticipatie en peer support. We activeren een grote en diverse groep scholieren om mee te weten, mee te doen, mee te denken en mee te beslissen over onderwijs. De Scholierenkoepel laat de stem van scholieren overtuigend en betrouwbaar klinken in elk relevant onderwijsdebat, bij beleidsmakers en bij de overheid. Wij laten elke dag zien dat leerlingenparticipatie werkt.

De Vlaamse Scholierenkoepel? Wie zit erachter? 

De Vlaamse Scholierenkoepel, dat zijn een 30-tal enthousiaste scholieren die de organisatie besturen, 5 jongeren die zich smijten in de Raad van Bestuur, met als voorzitter Mauro Michielsen en ondervoorzitter Marte Van Oothegem, en als bestuursleden Keanu Colpaert, Lore Sleeckx, Elisa Vandenabeele, Hannelotte Deblaere en Jesse Verbeeck.

Meer dan 150 actieve scholieren geven regelmatig hun mening over onderwijs, meer dan 800 leerlingenraden zijn lid van VSK en er zijn meer dan 400.000 gebruikers van de leerlingenkaart.

VSK is er voor alle leerlingen van het secundair onderwijs uit Vlaanderen en Brussel. Van het kso, bso, tso, aso tot het buso en dbso en van alle onderwijsnetten. Voor alle 500.000 scholieren dus

Oh ja, en ook een team van personeelsleden biedt ondersteuning.  

 

 

Zeker lezen: