Kick af van de puntenverslaving

Examens en toetsen zorgen bij scholieren voor de meeste stress, bleek uit ons stress-onderzoek. Maar die drang naar punten en rapporten blijft diep ingebakken in de hoofden van directies, leerkrachten, ouders en … leerlingen.

School is te vaak een race van rapport naar rapport. Door steeds te evalueren met cijfers ligt er een te grote nadruk op de tekorten die in het rood op het rapport staan. Dat werkt niet motiverend. Leerlingen vragen meer aandacht voor de persoonlijke leerwinst en voor wat ze kunnen leren uit hun fouten.

Een toets of examen is niet de enige manier om te evalueren. De punten krijgen leerlingen via digitale platformen doorgestuurd. “Je hebt een 4 op 10,” staat er dan op je smartphone, of nog erger: op die van je ouders. Zonder verdere feedback zijn punten betekenisloos: de focus moet liggen op competenties en het resultaat moet gebruikt worden om leerlingen bij te sturen in plaats van hen weg te sturen.

De Scholierenkoepel vraagt:

  • dat de onderwijsinspectie om het evaluatiebeleid op school als belangrijk aandachtspunt blijft behouden.
  • dat digitale leerplatformen, zoals Smartschool, om evaluatiemethodes die niet gebaseerd zijn op cijfers en punten te ondersteunen. Scholen mogen niet in hun creativiteit beperkt worden door externe bedrijven.
  • dat elke leerkracht bedreven is in de regels van het groeigericht evalueren op basis van leerwinst. Hiervoor kijken we naar de lerarenopleidingen en de pedagogische begeleidingsdiensten.
  • dat de netten scholen die op zoek zijn naar betere evaluatiemethodes ondersteunen. Ze kunnen scholen met elkaar in contact brengen en de kennisdeling begeleiden.

 

Reacties