Goede raad voor een betere klassenraad

De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar is een erg belangrijk orgaan binnen de school. Deze groep leerkrachten reikt een A-, B- of C-attest uit een beslist zo over de toekomst van een leerling. Toch bestaat er op dit moment nog erg veel onduidelijkheid over de werking van de klassenraad onder leerlingen. Scholieren vragen dan ook om de werking eens goed onder te loep te nemen:

De klassenraad kan om te beginnen een stuk opener en transparanter. Wanneer een attest en/of studiekeuzeadvies wordt gegeven moet dit duidelijk en onderbouwd zijn. De criteria van beoordeling zijn nu vaak erg onduidelijk. Bovendien moet de leerling de kans krijgen om in dialoog te gaan met de klassenraad over de eigen toekomst. 

De negatieve logica van clausuleren zou doorbroken moeten worden. Tekorten worden onderlijnd op het rapport en vormen de basis voor een B- of C-attest, dat een aantal richtingen uitsluit. Leerlingen moeten dan iets kiezen uit wat nog overblijft, Deze manier van attesteren zorgt bij veel leerlingen voor een herhaald gevoel van falen dat leidt tot demovitatie en schooluitval, Bovendien zorgt het ervoor dat bepaalde studierichtingen als "lager" worden gezien dan andere. In plaats van enkel te kijken naar wat niet goed gaat, zou de klassenraad ook volop oog moeten hebben voor wat leerlingen wel kunnen en waar hun interesse ligt.

Indien de beslissing van de klassenraad uiteindelijk toch tegenvalt, moet er hoe dan ook een echte mogelijkheid zijn om in beroep te gaan. Nu wordt de beroepscommissie samengesteld door de school, die op die manier rechter én partij is. Dat voelt niet echt rechtvaardig aan.

Reacties