Teamcharter

02 feb 2017

Wat is een teamcharter?

Een teamcharter is een document waarin je de missie (doel) van de leerlingenraad neerschrijft, maar ook afspraken maakt hoe je met elkaar omgaat en wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren als team. Het is een soort samenwerkingsovereenkomst waarin de krachtlijnen van het teamwerk worden vastgelegd.

 

Jullie kiezen natuurlijk zelf wat uiteindelijk in jullie teamcharter komt (het schema hieronder kan jullie helpen, maar je kan zelf andere onderdelen toevoegen). Een teamcharter kan je best opdelen in enkele onderdelen waarover jullie samen nadenken en discussiëren:
 

Essentieel (moet zeker in een teamcharter staan) Optioneel (hoeft dus niet)
Missie (de grote doelen van de leerlingenraad. Waarom bestaat de leerlingenraad?) De doelstellingen dit jaar: waarop willen jullie je focussen dit schooljaar?
Afspraken over het functioneren als team De verschillende functies en taken van de leerlingenraders

 

Waarvoor dient een teamcharter?

De bedoeling van teamcharter is dat al de leden van de leerlingenraad met de neus in dezelfde richting staan. Daarom moet dit document ook met de hele groep opgesteld worden en ondertekend worden door al de leden van de leerlingenraad. Elke leerlingenrader belooft zo zich te houden aan de gemaakte afspraken en ervoor te zorgen dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Gedeelde verantwoordelijkheid dus! Het is een goed idee om telkens in het begin van het schooljaar met de leerlingenraad een teamcharter op te stellen.

 

Hoe stel je een teamcharter op?

Het is belangrijk om dit document met heel de groep te maken. Hieronder staan enkele methodieken die je daarvoor kan gebruiken.


Missie
Een missie van een organisatie of groep beschrijft wat het (of de) grote doel(en) zijn. Wat moet een leerlingenraad doen volgens jullie, waarom bestaat de leerlingenraad? In een missie staan dus geen activiteiten, maar wel waar de leerlingenraad voor streeft. Een missie wordt meestal uitgeschreven in enkele zinnen.

  • Het is wettelijk vastgesteld waar een leerlingenraad het over mag hebben. Dat kan je lezen in ons boekje “Niet over ons, maar met ons praten” (deze kan je online lezen op onze website). Jullie zouden o.b.v. dat lijstje een top 5 kunnen samenstellen en op basis daarvan een missie uitschrijven. Bedenk gerust nog andere prioriteiten, want niet al de mogelijke onderwerpen staan in de wet!
  • Iedereen bedenkt enkele activiteiten die de leerlingenraad al georganiseerd heeft of zou kunnen organiseren. Daarna overlopen jullie in groep(jes) deze activiteiten, en je stelt telkens de vraag: “waarom moet de leerlingenraad deze activiteit organiseren”. Nadat jullie het antwoord op deze vraag bedacht hebben, stellen jullie de waarom-vraag opnieuw. Na twee keer de waarom-vraag gesteld te hebben zal je zien dat je tot de essentie of de prioriteiten van de leerlingenraad komt. Bijvoorbeeld “de leerlingenraad moet het leven van de leerlingen aangenamer maken op school”, of “de leerlingenraad moet zorgen dat er geluisterd wordt naar de leerlingen op school”.

Teamafspraken
Deze afspraken gaan over het gedrag, de houding, de samenwerking en de taken van de leerlingenraders. Wat heeft de leerlingenraad nodig om goed te kunnen functioneren als team?

  • Teken een ventje die de “ideale leerlingenrader” voorstelt. Schrijf bij dat mannetje 7 eigenschappen die van hem of haar een goede leerlingenrader maken. Je kan de eigenschappen linken aan de lichaamsdelen. Bijvoorbeeld: oor: “luistert naar anderen”. Nadien bespreek je elkaars tekeningen en probeer je de uitleg om te zetten in concrete afspraken (bijvoorbeeld: tijdens de vergadering mag je anderen niet onderbreken).
  • Iedereen probeert te bedenken wat er goed loopt in de leerlingenraad en wat er minder goed loopt. Dat kan op verschillende vlakken zijn: activiteiten organiseren, vergaderen, communicatie,… Daarna bespreken jullie in groep(jes) wat er opgeschreven is en bedenken jullie welke concrete afspraken ervoor kunnen zorgen dat de positieve dingen behouden worden en de negatieve dingen verbeterd worden.

Reacties