Samenwerkingsopdrachten

Leer elkaar nòg beter kennen en geef het groepsgevoel een boost. Deze samenwerkingsopdrachten zijn ideaal voor een leuke teambuilding. Praktische tips voor de organisatie van je teambuilding vind je hier.

  • Op X voeten, Y handen,…

Probeer met de hele groep op 8 voeten, 5 handen, 2 knieën, 1 poep en 1 hoofd te gaan staan. Stoelen, muren of tafels zijn niet toegestaan! Originele constructies van gestapelde leerlingen gegarandeerd!

  • Mijnenveld

Teken met krijt op de speelplaats een veld met 5 kolommen en 5 rijen. Teken hetzelfde schema ook op papier en geef dit aan de begeleider. In sommige vakken zet de begeleider een kruisje, daar liggen de mijnen. De mijnen op het veld op de grond blijven onzichtbaar. De leerlingen staan aan één kant van het veld. Probeer met de volledige groep, levend de overkant te bereiken. Stapt iemand op een mijn? Dan roept de begeleider BOEM! De leerling moet terug en opnieuw proberen. Onthoud waar de mijnen liggen en help elkaar naar de overkant! 

  • Het ei en de code

Over 15’ valt er een ei van op de tweede verdieping van het schoolgebouw op de speelplaats kapot. Tenzij de leerlingen erin slagen om de sleutels van de auto van mevrouw Jansens te vinden in het lokaal, de auto 1 meter naar voor te verplaatsen, waardoor de code die op de grond geschreven staat zichtbaar wordt, de code in te typen in hun gsm, te bellen naar het nummer en op de voicemail te horen waar het materiaal verstopt ligt waarmee je iets kan maken om het ei op te vangen.

  • Het elastiekje

Wie kan het beste gekken bekken trekken en zo het elastiekje in beweging krijgen? Je spant een elastiekje op je neus en achter je hoofd. Vanaf het moment dat het elastiekje hangt mag je het niet meer aanraken met je handen. Nu moet je (door gekke bekken te trekken) het elastiekje proberen rond je nek te krijgen. Een ideaal en hilarisch tussendoortje! 

  • Drinken met een lang rietje

Dit is een ideale competitie opdracht voor 2 groepen tegen elkaar. Elke groep staat achter een lijn. Aan de overkant staat een emmer met water. Het doel is om als eerste de emmer leeg te drinken. De groep krijgt als materiaal enkel een hele hoop rietjes en mag nooit over de lijn stappen. Maak dus een super lang rietje en drink samen de emmer leeg! 

  • Hoepelwave

Welke groep kan als snelste de hoepel doorgeven? Elke groep vormt een rij door elkaar handen te geven. Bij de eerste persoon in de rij wordt er een hoepel rond zijn/haar losse arm gehangen. Het doel is om de hoepel zo snel mogelijk bij de laatste persoon te krijgen. Je mag de handen niet lossen tijdens de oefening en kan dus enkele de hoepel doorgeven door er zelf door te kruipen.

  • Complimentenpitstop

Iedere deelnemer krijgt drie post-its en moet binnen de minuut op elke post-it een compliment  schrijven. Nadien worden de post-its op de persoon die je wilt complimenteren geplakt!

  • Blackbox

Maak briefjes met eigenschappen (bvb:  is de liefste, de stoutste, zou het snelst iets kunnen opeten, heeft de beste glimlach…). Iedereen van de groep moet een briefje hebben van elke eigenschap. Schrijf nu bij iedere eigenschap de naam op van iemand in de groep bij wie jij deze eigenschap het meest passend vindt en doe die namen  in de ‘black box’ (kan een doos zijn, een zak, …). De begeleidende leerkracht of voorzitter telt hoeveel elke naam voorkomt. Eventueel kan je iedereen laten voorspellen hoeveel keer hij of zij in de box zal zitten.