Een (online) lessenpakket, helemaal in het teken van jongerenparticipatie

Ben je een leerkracht die werkt rond participatie, burgerschap of gewoon graag aan de slag wil gaan met de boeiende meningen van je leerlingen? De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en Vlaamse Jeugdraad (VJR) stelden een (online) lessenpakket samen dat helemaal in het teken van jongerenparticipatie staat!

Op school leren jongeren een mening vormen, leren ze in gesprek en in debat gaan met elkaar. Ze maken kennis met andere visies en leren compromissen sluiten. Verschillende scholen zijn, onder andere in het kader van het vak Burgerschap, op zoek naar concrete handvaten om jongerenparticipatie, debat en meningen aan bod te laten komen in de klas. Met dit lessenpakket willen we daar een duidelijke aanzet toe geven vanuit het DNA van jongeren zelf, met thema’s waar ze vaak mee bezig zijn.

Daarom stellen we een gratis lessenpakket ter beschikking voor alle leerkrachten secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. 

Waaruit bestaat het pakket?

Het lessenpakket bevat een lesopbouw van twee lesuren waarbij je leerlingen hun ervaringen rond een thema delen en oplossingen bedenken op drie niveaus: 'Wat kan ik zelf doen?', 'Wat kan mijn school doen?' en 'Wat kan de minister doen?'. Om dit te bereiken heb je de keuze uit een 4-tal methodieken. Als leerkracht kies je de aanpak die het best bij de competenties van je leerlingen aansluit. Dit maakt het lessenpakket geschikt voor alle graden en onderwijsvormen.

Welke thema’s worden behandeld?

In deze les ga je aan de slag rond 5 thema’s die jongeren bezighouden: gelijke kansen, goed in je vel, klimaat, mobiliteit en armoede. Deze geselecteerde thema’s zijn het resultaat van een belevingsonderzoek dat de Vlaamse Jeugdraad in 2020 hield bij kinderen en jongeren. Deze 5 thema’s kwamen als topprioriteit naar boven.

Waarom maakten we dit lessenpakket? 

De Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Jeugdraad zijn belangenbehartigers die de stem van kinderen en jongeren willen versterken, en deze ook tot het beleid willen krijgen. De input van jouw leerlingen nemen we rechtstreeks mee in de adviezen van de VJR en VSK aan de Vlaamse regering

Wat zit er voor jou in? 

Je werkt met je leerlingen aan burgerschap en participatie. De leerlingen gaan in onderling debat en leren een eigen visie te vormen voor zichzelf, de school en het beleid en wegen hierdoor zélf op het beleid. Tijdens de klasgesprekken laten wij de jongeren stilstaan bij de thema’s uit hun leefomgeving en wat ze kunnen in de toekomst. Ook thema’s binnen de schoolomgeving kunnen besproken worden. Wij nemen nadien de ideeën en feedback mee op niveau van de beleidsmakers. 

Download hier het lessenpakket