Schoolregels veranderen met de 4 A's

Wil je graag een schoolregel veranderen? Daarover ga je best in gesprek met de directeur of de schoolraad. Het geheim zit in een optimale voorbereiding. De 4 A's kunnen je daarmee helpen. 

1. (stem van) Alle leerlingen

Als leerlingenraad vertegenwoordig je de stem van alle leerlingen. Vooraleer je een school- of leefregel wil aanpassen, kan je dus best zeker zijn dat de meeste leerlingen hiermee akkoord gaan. Je kan hen bijvoorbeeld laten stemmen welke regel ze liefst willen aanpassen, of hen bevragen over wat er precies moet aan veranderd worden. Klik hier voor leuke manieren om snel de mening van leerlingen te weten. 

Gebruik 'de kracht van het getal'! Cijfers zorgen ook dat je sterker in de schoenen staat: de directeur kan moeilijk iets naast zich neer leggen dat alle leerlingen willen. 

2. Argumenten

Waarom is deze regel opgesteld? Probeer alle argumenten van de school te weten te komen. Vraag door tot alles duidelijk is. Ga hiermee aan de slag:

  • Zet jouw argumenten op een rij. De sterkste argumenten zijn de argumenten die de denkwijze van de tegenpartij volgen (directie/leerkrachten...): toon aan dat je door een regel niets bijleert, dat de organisatie van je school en/of de veiligheid op school niet verbetert, dat jullie voorstel ervoor zorgt dat leerkrachten minder uren toezicht moeten doen... Gebruik deze onderhandeltips als checklist.
  • Meestal kan je al voorspellen wat de directeur zal antwoorden op jullie argumenten. Lijst dat op en zorg dat jij ook daar al een antwoord op klaar hebt! Oefenen kan met deze het memoryspel 'nooit meer dooddoeners'.

3. (zet je punt op de) Agenda

Beslissingen rond schoolregels worden genomen op de schoolraad. Door niet zomaar tussendoor even binnen te springen, laat je zien dat je het serieus meent. Als je niet weet hoe je iets op de agenda zet, vraag je het best even na. 

Hou er rekening mee dat het schoolreglement voor het volgend schooljaar normaal gezien in mei wordt vastgelegd. Kom dus tijdig de deadline voor jouw school te weten en zorg ervoor dat je voorstel ruim voor die datum op de agenda komt.

4. Actie

Pas als je het probleem op de officiële agenda hebt gezet, kan je eventueel ook een leuke actie verzinnen. Daarmee vertel je aan de hele school dat de leerlingenraad werkt aan goede regels op school. Je kan zo tegelijkertijd de volwassenen in de school bewust maken van het probleem én aan de leerlingen laten zien dat je iets voor hen doet. Wat inspiratie:

  • Vanaf dit schooljaar moeten de meisjes in de zwemles een badpak dragen in plaats van een bikini. De leerlingenraad vindt dit een absurde regel. Daarom maakt ze grote affiches met daarop de rekensom. Een degelijk badpak kost 30 euro en er zijn 400 meisjes op school. ‘Beste school, deze regel kost ons 12.000 euro.’ Het probleem is onmiddellijk duidelijk! Deze affiches worden uitgehangen op een ‘bikinidag’ met allerlei grappige acties met bikini’s.
  • In een katholieke school is het voor leerlingen verboden om elkaar te kussen of te knuffelen. De school vindt dat de leerlingen te lichamelijk met elkaar omgaan en dat past niet. Daarom verzamelt de leerlingenraad bijbelcitaten waarin Jezus zijn leerlingen kust of omhelst. Hoezo, deze omgangsvorm past niet in een katholieke school? 

En daarna?

Dan is het eindelijk zover: het gesprek met de schoolraad of directeur. Gebruik je voorbereidde argumenten en onderhandeltips, maar wees beleefd en positief. Aanvaard de goede argumenten van de school en voeg er zelf goede argumenten aan toe. Zo zoek je samen naar duidelijke en aanvaardbare regels en afspraken.

Is het gelukt om de regel te veranderen? Zorg ervoor dat iedereen weet dat de leerlingenraad hiervoor heeft gezorgd! Een leuk voorbeeld:

  • Je leerlingenraad zorgde ervoor dat gsm's toegelaten worden op de speelplaats. Hou dat uiterst geheim. Organiseer een lanceringsmoment voor de regel: roep alle leerlingen samen op de speelplaats en rol een supergroot spandoek uit vanuit de ramen van de tweede verdieping waarop staat 'Je gsm gebruiken op de speelplaats? Vanaf nu mag het, dankzij de leerlingenraad'. Laat iedereen tegelijk zijn ringtoon afspelen om dat te vieren!

Succes!

 

Hoe pasten 3 leerlingenraden hun schoolreglement aan? 

VSK helpt je met een inspraaktraject