Scholieren vragen betere leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding is voor scholieren enorm belangrijk. De taken van die leerlingenbegeleiders zijn dan ook ruim. Van een goed gesprek tot doorgedreven hulp bij je studiekeuze.

Zowel de leerlingenbegeleiders op school als de CLB’s kunnen hun werking nog verbeteren. Een nieuw decreet (2018) was een goede eerste stap, maar er is nog werk aan de winkel. We vatten de verwachtingen van leerlingen samen aan de hand van deze 6 D’s. 

Duidelijk

De meeste CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders zijn goed bezig, maar toch … De communicatie hierover ontbreekt of is niet meer van deze tijd. Scholieren weten vaak niet bij wie ze moeten zijn, waar het CLB is en hoe de begeleiding juist in zijn werk gaat. Scholieren willen duidelijkheid over hoe ze geholpen kunnen worden, welke stappen er gezet worden en waar ze terecht kunnen. 

Dichtbij (maar ook niet té dicht)

De meeste leerlingen weten niet hoe de CLB’er van hun school er uitziet. Jongeren begrijpen wel dat het niet mogelijk is om permanent een medewerker op school te hebben, maar dan mogen er geen drempels zijn om het CLB of de leerlingenbegeleider te bereiken. Soms moeten leerlingen op het secretariaat een afspraak maken of zit de medewerker weggedoken in een bureautje langs de directie. Dat vergroot de stap. Ook moeten ze de weg zien te vinden zonder de nieuwsgierige blikken van andere leerlingen of leerkrachten. 

Leerlingen vragen dat de leerlingenbegeleiding zichtbaar en gekend is. Daarom moet je je als leerlingenbegeleiding niet enkel tonen als er problemen zijn. Een vertrouwd gezicht neemt veel twijfels en drempelvrees weg. Dichtbij en bereikbaar dus, maar altijd discreet.

Discreet

Voor leerlingen is vaak niet duidelijk aan wie ze wat kunnen vertellen en net die discretie vinden ze enorm belangrijk. Scholieren weten niet altijd dat CLB-medewerkers gebonden zijn door een beroepsgeheim of dat leerkrachten de plicht hebben sommige informatie door te spelen aan bijvoorbeeld de directie. En hoe zit dat dan met een vertrouwensleerkracht? Ook weten ze soms niet of hun ouders op de hoogte gebracht worden. 

Veel scholen werken met een leerlingenvolgsysteem en leerlingendossiers. Nuttig. Maar dit roept bij leerlingen veel vragen op. Wat staat daarin? Wie mag dat inkijken? Hoelang wordt dat bijgehouden?. 

Als school en CLB doe je er dus best aan om steeds helder op voorhand hierover te communiceren en afspraken te maken. 

Doe iets aan uw imago ;)

CLB’s worstelen met hun imago bij leerlingen. Scholieren zien een CLB-medewerker vaak als iemand die aan hetzelfde zeel trekt dan de leerkrachten, vertrouwelijke informatie doorvertelt of onder één hoedje speelt met de directie. Opvallend is dat leerlingen die wel al eens geholpen zijn geweest door het CLB meestal tevreden zijn. 

Werken aan je PR doe je door duidelijk en direct te communiceren naar leerlingen, je werking te tonen en je gezicht te laten zien. Zet als CLB ook in de verf dat je schoolonafhankelijk, in vertrouwen en ‘voor de leerling’ werkt. Dat wordt door leerlingen sterk op prijs gesteld.  

Duurzaam

De leerlingenbegeleiding op school moet niet enkel in actie schieten bij problemen. Er moet ook preventief gewerkt worden, bijvoorbeeld aan het welbevinden van alle jongeren op school. Het is een enorme kans om je positief te tonen en samen met de leerlingen iets op poten te zetten. 

Leerlingenbegleiding is een continu proces. De begeleiding stopt niet nadat het probleem is opgelost of moet zich niet enkel concentreren rond de schakelmomenten.

Studiekeuzebegeleiding, bijvoorbeeld, moet leerlingen doorheen hun hele schoolloopbaan leren kiezen, interesses ontdekken en talenten en vaardigheden ontwikkelen. 

Doorgedreven werken en je tonen betekent niet dat de leerlingenbegeleiding alle problemen moet oplossen. Bijna iedereen op school speelt een belangrijke rol. Maar dat wil dan weer niet zeggen dat je als begeleider steeds moet wachten tot de school je inschakelt of een leerling naar je toekomt. 

Deelnemen

Leerlingen zijn de ‘klant’, maar toch willen ze ook actief betrokken worden en zelfs een partner zijn. Dat kan op verschillende niveaus en manieren.

Bepaal je als CLB of leerlingenbegeleiding op school je prioriteiten voor het volgende schooljaar, luister dan ook naar de stem van leerlingen door een klasgesprek, een bevraging, eens langsgaan op een leerlingenraad… 

Scholieren willen dat wanneer ze begeleid worden, ze aan het stuur mogen zitten van hun traject. Ze willen serieus genomen worden, het ritme bepalen en zelf keuzes kunnen maken. 

Leerlingen kunnen zelf ook een belangrijke schakel vormen in de leerlingenbegeleiding op school, bijvoorbeeld als vertrouwensleerling of als leerlingenbemiddelaar. Ze zijn dan een luisterend oor of bemiddelen bij conflicten. Uiteraard werkt dat niet altijd en overal. Je denkt  hier best goed over na en ondersteuning kan welkom zijn.