Maak een vliegende start met je leerlingenraad - Opstartworkshop

Hoe maak je als leerlingenraad een goede start voor het nieuwe jaar? De Scholierenkoepel zorgt ervoor dat je

  • elkaar op een toffe manier beter leert kennen
  • beter zal samenwerken 
  • duidelijke afspraken maakt
  • een plan klaar hebt voor het nieuwe schooljaar

Zo hielpen we een leerlingenraad met het schrijven van een eigen huishoudelijk reglement, bij een andere goten we nieuwe acties in een haalbare planning. Nog een andere leerlingenraad was op zoek naar hoe ze konden samenwerken als grote, nieuwe en diverse groep. En alles volgens deze regel: fun en hard werken gaan hand in hand!

Praktisch

  • Voor wie? Max. 20 leerlingen + begeleiders
  • 4 lesuren: 199 euro (inclusief materiaal en vervoer) *
  • Op jullie school (of op een locatie naar keuze)

Deze workshops kunnen ook aangevraagd worden door een scholengemeenschap of gemeente. Prijs op aanvraag via vorming@scholierenkoepel.be

* Nieuwe scholen, die in de laatste 5 jaar geen vorming bij ons hebben gevolgd, krijgen een korting van 15%. Daarnaast bieden we een gelijkwaardige tegemoetkoming voor scholen die het standaardtarief als een financiële uitdaging ervaren. Dit zorgt ervoor dat elke school en elke scholier de kans krijgt om deel te nemen en te groeien in leerlingenparticipatie.