Leerlingen mee de kwaliteit laten verbeteren op school - 5 tips

De kwaliteit van bedrijven en diensten wordt consequent samen met klanten of gebruikers onderzocht. Dan kan onderwijs toch niet achterblijven? Leerlingen zien taken weggelegd voor zowel de school als de onderwijsinspectie om hen als 'klanten' van de school te betrekken bij de onderwijskwaliteit.

Leerlingen zien nu soms weinig drang naar verbetering op hun school. LMaar scholen krijgen in de toekomst wel meer verantwoordelijkheid om zelf te onderzoeken of ze goed bezig zijn. Volgens experts kan je dat pas echt goed doen wanneer alle aspecten van het werk op school continu onder een vergrootglas gehouden worden en wanneer alle betrokkenen mee de school onder de loep mogen nemen. 

Maar daar wringt net het schoentje. Leerlingen voelen zich niet altijd betrokken bij die kwaliteitszorg. Maar als Scholierenkoepel geloven we uiteraard dat de waardering en mening van scholieren een cruciale motor is van verbetering.

Kwaliteit als dagelijkse taak van de school

Een school die een eigen systeem op poten zet om samen met alle betrokkenen kwaliteit te ontwikkelen, is het summum. Kwaliteit ontwikkelen met leerlingen moet tot de dagdagelijkse praktijk van de school behoren. En het zoeken en sleutelen aan een systeem om samen met leerlingen de school te checken en te verbeteren, maakt een school echt participatief en kwalitatief.

5 tips voor school

1. Eerst en vooral bestaat er geen wondermiddel. Leerlingen betrekken doe je op 1001 manieren. Elke leerling wil betrokken worden, maar niet elke leerling wil dat op dezelfde manier doen. En die zoektocht naar een aanpak gaat niet van vandaag op morgen. 

2. Breng mensen samen. Dat zorgt voor een hoop energie, wederzijds begrip en verrassende partnerschappen zorgt. 

3. Ga eens over de (school)muur kijken bij het onderzoeken van de kwaliteit. Scholen worstelen vaak met dezelfde uitdagingen en vragen. Leerlingen geloven dat je oplossingen en ideeën kan opdoen buiten de muren van de eigen school. 

4. Luisteren naar leerlingen is een eerste stap, maar er moet vooral iets mee gedaan worden. Inspraak met effect. Leerlingen die steeds participeren en hun mening geven maar weinig verandering merken, haken af.

5. Als school zet je ook best in op participatievormen of –organen die serieus worden genomen en een hoop slagkracht hebben. Een leerlingenraad met een directe lijn bij de directeur kan snel iets realiseren en dat heeft een positieve invloed op leerlingen en op de werking van de school.

5. Kwaliteit met leerlingen moet gewoon stevig verankerd zitten in het DNA van de school. Scholieren hebben nog te weinig het gevoel dat ze echt mee het karakter en de cultuur op school bepalen. 

Lees het hele advies over de rol van leerlingen bij kwaliteitszorg op school

In dit advies presenteren we geen nieuw model rond kwaliteitszorg, maar inspireren en engageren we scholen, beleidsmakers en de onderwijsinspectie om in hun kwaliteitszorg en manier van werken leerlingen een vaste plek te geven.

Reacties