Leerlingen maak je niet gezond met een verbod of een verplichting

Scholieren vragen een breed, gedragen gezondheidsbeleid

Elke school is bezig met gezondheid. En ook leerlingen willen gezond leven. Maar zo’n gezondheidsbeleid op school toont zich vaak als een lijst verboden of een verplichtingen. Leerlingen willen dit graag anders en vragen een positief beleid. 

Een verbod op roken, géén frisdrankautomaten meer op school, verplicht op CLB-gesprek, een verbod op een wafelverkoop van de leerlingenraad, geen frietjes meer in de refter, verplicht op veldloop … Het gezondheidsbeleid op school bulkt van de regeltjes en wordt door leerlingen als negatief ervaren. Maar de school kan haar leerlingen toch net zo goed enthousiast maken voor gezonde voeding. Laat leerlingen kennismaken met positieve alternatieven, zodat ze meteen kunnen ondervinden dat ‘gezond’ geen tegengestelde van ‘lekker’ of ‘leuk’ hoeft te zijn. 

Een effectief gezondheidsbeleid kan dan ook niet bestaan zonder inspraak van de leerlingen. Zij zijn diegenen om wie het draait. De aankoop van een nieuwe frisdrankautomaat of een project over beweging. De leerlingen zelf hebben er ongetwijfeld een interessante mening over die de school op weg kan helpen. Door te vertrouwen op scholieren en hen te betrekken, wordt de gezonde schoolcultuur meer dan dode letter.

Leren over gezondheid mag zich niet beperken tot wat droge uitleg over de voedselpiramide of vitamines. De school moet de leerling bijstaan in het kritisch kijken naar de eigen eetgewoontes. Net zoals een kritische blik op de globale voedingsindustrie en de rol van marketing daarbij belangrijk is. Hoe belandt een stuk vlees uiteindelijk op ons bord? Waarom is de overconsumptie van suiker zo’n probleem? Zijn de appels die we vandaag eten nog dezelfde als die van 50 jaar geleden? Het moet niet opgevat worden als een soort van ‘tegencampagne’, maar die informatie moet leerlingen wel in staat stellen zelf bewuste keuzes te maken.

De middaglunch is het uitgelezen moment om de theorie over gezond, ethisch én lekker eten in de praktijk om te zetten. Dat doe je als school met een breed aanbod dat net die bewuste keuze mogelijk maakt. Eerder dan frisdranken te verbannen, moet de school een praktisch en positief alternatief bieden. Waarom bijvoorbeeld niet gewoon gratis water aanbieden en leerlingen laten drinken als ze dorst hebben.