In gesprek met je directie

 ‘Ja maar, meneer directeur…’

Je wilt een spetterende actie over nieuwe fietsenstallingen voeren. De papa van Jort, die agent is, komt al een fietsenrek in de boeien slaan, Sandra en Faouzia bakken cupcakes om uit te delen … het wordt een succes. Tot de dag zelf, als de directeur verbaasd komt kijken en zegt ‘hier heb ik toch geen toestemming voor gegeven? Ruim dat maar allemaal op.’
En daar sta je dan met je geweldige actie …

Praten werkt

Dit had je allemaal kunnen voorkomen door eerst te gaan praten met de directie. Simpel gezegd: de directeur is de baas van de school, het is logisch dat hij op de hoogte is van wat er op school zal gebeuren. Ga er niet meteen vanuit dat het toch niet mag. Directeurs willen net als jij het beste maken van de school, alleen de manier waarop jullie dat allebei aanpakken, kan wat verschillen.
Wil je iets organiseren, dan maak je dus sowieso een afspraak met de directie om de actie door te praten. Simpel.

Hoe pak je zo’n gesprek aan?

De belangrijkste tip die we je kunnen geven is: blijf altijd beleefd. Zelfs al krijg je niet wat je wil, hou het beschaafd. Je bent hier als vertegenwoordiger van je werkgroep, jij maakt dus ook het beeld dat de directie van je groep heeft.
Ben je niet zeker of je alles wel op de juiste manier gaat zeggen, dan kan je al eens oefenen met een leerkracht.

Je voorbereiding

Maak op voorhand al eens een lijstje van wat je wil vragen. Denk ook goed na over de formulering. ‘Hoe kunnen we elkaar makkelijk informeren over onze projecten?’ klinkt heel anders dan ‘Waarom houdt u ons nooit op de hoogte van wat u gaat veranderen op school?’ en zal meer succes hebben. Maak het niet te aanvallend, maar hou het gemeenschappelijke doel (de school beter maken) voor ogen.
Denk bij elke vraag ook verder: wat zeg je als de directeur nee zegt, wat zeg je als je ja krijgt. Wat kan je als alternatief voorstellen om toch de toestemming te krijgen? Als je geen fuif mag organiseren op school, mag je misschien wel op vrijdag een uurtje langer op school blijven en een lounge op de speelplaats inrichten. Het doel van beide acties is ‘iets leuks aan de leerlingen bieden’, toch? Een echte pro worden in onderhandelen doe je met deze onderhandeltips.
Denk na over mogelijke tegenargumenten: wat kan de directie inbrengen tegen jullie ideeën? Wat kan hij/zij zeggen over jullie argumenten? Zo kan je je voorbereiden om zelf goede tegenargumenten te zoeken. Oefenen doe je met deze dooddoenermemory.

Wie gaat er naar de directie?

Je kan met je team afspreken dat er altijd dezelfde personen met de directeur gaan praten. Zo creëer je ook een vertrouwelijke sfeer en weet de directeur ook meteen wie hij moet aanspreken met een vraag. Wat ook kan, is per onderwerp 2 personen aanduiden. Zij die er met de meeste passie over kunnen spreken, hebben misschien meer kans om de directie te overtuigen. Of wat dacht je van een mengvorm? Met één vaste persoon en één wisselende partner, afhankelijk van het thema?
Of waarom komt je directeur niet eens langs op een vergadering? Al van bij de start samen over een actie nadenken, voor je directie is het waarschijnlijk ook eens leuk om zo creatief bezig te zijn.

Met je voorstel naar de directeur (blanco plan)