De speelplaats als sociale hotspot op school

Scholieren vraag meer inspanningen dan gewoon een hoop stenen

De  lesvrije  tijd  op  school  ervaren  scholieren  als  enorm  belangrijk  en  broodnodig  om  stoom  af  te  laten.  De speelplaats speelt daar een cruciale rol in. De speelplaats kan en moet voor leerlingen dan ook meer zijn dan een hoop grijze stenen. De indeling, inkleding en activiteiten maken het verschil. Bovendien geef je de speelplaats best vorm samen met leerlingen. 

De speelplaats is de hoeksteen voor het sociale leven op school. De inrichting en het uitzicht van een speelplaats hebben een directe invloed op de leerlingen op school. Scholieren geven aan dat kleine ingrepen al een grote invloed kunnen hebben. Zo moet de strijd tegen grijs ook op de speelplaats gevoerd worden. Een likje verf kost niet veel en wat groen maakt een groot verschil. Speelplaatsen zijn ook vaak te klein en er zijn te weinig banken.  Ook  zijn  de speelplaatsen  vaak  niet  voorzien  op  vries-  of  regenweer.  Door  plaatsgebrek  is  het  afdak  te klein  en  is  er onvoldoende  plaats  om  te  schuilen. 

Één woord komt vaak terug als scholieren praten over hun speelplaats: ‘saai’.  Er is weinig of niets te doen dat hen aanspreekt. Natuurlijk vullen scholieren een deel van hun lesvrije tijd met babbelen en bijpraten, maar een lange  middagpauze  kan  snel  vervelen.  Scholieren pleiten voor een zinvolle invulling van die tijd met sport of andere activiteiten.

Jongeren  mogen op school niet  altijd  gaan  en  staan  waar  ze  willen en dat zorgt voor wrevel. En die regels zijn vaak niet bespreekbaar en niet iedereen kent de motivatie erachter. Waarom is een bepaalde zone op de speelplaats verboden terrein? Verslijt het gras echt als we erop lopen? En is binnen schuilen bij vriesweer echt een misdaad? Scholieren om samen met hen afspraken te maken en de argumenten af te wegen.