De kleren maken de scholier

In veel schoolreglementen staan regels over welke kledij toegelaten is en welke niet. Ook over piercings, tattoos, make up, oorringen of petjes vind je vaak regels.

De kleding die je draagt en hoe je eruit ziet maken een belangrijk deel uit van wie je bent als jongere. Het is vaak een manier om je als persoon te uiten. Strenge regels kunnen de identiteit van leerlingen dan ook in de weg staan.  

VSK vindt dat je als school best goed nadenkt over de dress code op school. Je stelt je als school best een aantal vragen. Wat wil ik met de regels bereiken? Wat kan voor ons als school niet door de beugel? Gaat de regel niet meer slecht dan goed doen? 

Op die vragen vind je best een antwoord samen met leerlingen. Regels moeten voor leerlingen dan ook best goed beargumenteerd en gedragen zijn.