Alle afspraken in een huishoudelijk reglement

Je leerlingenraad of werkgroep draait (goed) en jullie zijn goed georganiseerd. Maar verschillende leden zullen er volgend jaar niet meer bijzijn. Hoe zorg je dat je ploeg in september snel vertrokken is voor terug zo’n fijn jaar?

De oplossing: het huishoudelijk reglement!

In een huishoudelijk reglement noteer je de afspraken over jullie werking op een rijtje. Geen jaarlijks terugkerende discussies meer. Nieuwe leerlingen of buitenstaanders kunnen op deze manier snel ontdekken hoe alles werkt. Saai? Misschien. Handig? Absoluut!

Voor leerlingenraden staat het zelfs in de wet: het participatiedecreet vraagt hen om een huishoudelijk reglement op te stellen.

Wat zet je daar nu in?

In dat decreet staat netjes (maar wel wat ingewikkeld) opgelijst wat je in je huishoudelijk reglement schrijft. VSK zet hieronder alles op een rijtje. Bespreek de vragen, schrijf de antwoorden op de vragen neer in een tekstje, en klaar!

Bekijk ook het voorbeeld-reglement bij 'handige downloads voor je vergadering'. Niets wat in dit voorbeeldje staat moet gevolgd worden, het is enkel bedoeld om een idee te geven.

a) De taak van de leerlingenraad (of werkgroep)

 • Wat is de opdracht van de leerlingenraad (of werkgroep)?
 • Wat willen jullie bereiken?
 • Wat zijn de verwachtingen van de directie/leerkrachten/andere leerlingen?
 • Welke afspraken met de directie zijn er?

b) Samenstelling

 • Wie kan zich kandidaat stellen?
 • Hoe verloopt de samenstelling?  (verkiezingen, motivatiebrief, iedereen kan er bij ...)
 • Hoeveel leerlingen (maximum) mogen er bij?
 • Kan je er tijdens het jaar nog bijkomen?

c) Functies

 • Welke functies zijn er in de leerlingenraad/werkgroep?( bv. voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder …)
 • Wat is hun taak?
 • Voor hoe lang nemen zij hun functie op?
 • Hoe worden ze aangeduid?
 • Is er een begeleider? Zoja, wat is zijn/haar taak?
 • Voor de leerlingenraad: hoe worden de leerlingen voor de schoolraad gekozen? 

d) Werking

 • Hoe vaak, wanneer  en waar komen jullie bijeen? 
 • Hoe communiceren jullie de bijeenkomsten?
 • Hoe nemen jullie verslag en hoe wordt dat verspreid?
 • Hoe nemen jullie beslissingen?
 • Hoe worden beslissingen naar andere leerlingen gecommuniceerd?

e) Budget

 • Krijgen jullie geld van de school of zorgen jullie zelf voor je budget (bv. door verkoopacties)?
 • Wie beheert het budget?
 • Wat doen jullie met winst/tekort?

f) Aansprakelijkheid (verzekeringen)

 • Worden activiteiten van de leerlingenraad/werkgroep gedekt door de schoolverzekering? (ook na de schooluren of buiten school?)

g) Wijzigingen

 • Hoe en wanneer kan je het huishoudelijk reglement wijzigen?
 • Wie beslist daarover?

h) Opvolging

 • Hoe en wanneer zoeken jullie naar vers bloed?
 • Hoe zorgen jullie dat kennis en info wordt doorgegeven (o.a. huishoudelijk reglement) aan nieuwe leden?

i)Vertegenwoordiger (voor leerlingenraden)

 • De leerlingenraad is vertegenwoordiger van alle leerlingen op school. Hoe zorg je ervoor dat je de mening en ideeën van alle leerlingen hoort?

PS: De laatste vier vragen komen niet uit het decreet, maar voegde VSK toe.

 

Handige downloads voor je vergaderingen